Kancelaria Prawno Finansowa Lex Investments Kuś&Nowakowski s.c. oferuje profesjonalną analizę finansową dedykowaną m.in. małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, a także osobom fizycznym.ANALIZA FINANSOWA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH TO PRZEDE WSZYSTKIM:

– ANALIZA RYZYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

to część analizy ekonomicznej (analizy działalności przedsiębiorstwa) polegająca na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, które pokazują efektywność działania przedsiębiorstwa. Jej celem jest dostarczenie informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza finansowa, jako odzwierciedlenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jest jednym z podstawowych narzędzi optymalizowania wyników. Informacje uzyskane na podstawie analizy powinny być wykorzystywane przez kierownictwo oraz władze przedsiębiorstwa m.in. do:

 • podejmowania decyzji krótko i długoterminowych w zakresie finansów przedsiębiorstw,
 • kontroli przebiegu procesów gospodarczych w porównaniu z przyjętymi założeniami,
 • rozeznania się, jak oceniana jest przez wierzycieli i kontrahentów sytuacja majątkowa i finansowa firmy

– DYWERSYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

jest jedną z ważniejszych strategii rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na podejmowaniu wysiłków zorientowanych na rozszerzenie strefy działania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj polega na rozszerzeniu asortymentu produktów, ale może też oznaczać pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców, wdrażanie odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji itp. Celem dywersyfikacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie jego obecnych zasobów i możliwości oraz otwarcie się na nowe rynki.

Dywersyfikacja przedsiębiorstwa stwarza bardzo wiele możliwości w rozwoju działalności danej firmy. Pozytywnym aspektem omawianej strategii może być:

 • Rozwój i maksymalizacja tempa rozwoju przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne wykorzystanie zasobów
 • Umocnienie pozycji na rynku wraz z zwiększeniem bezpieczeństwa

– DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UZYSKANIU FINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Pomoc w uzyskaniu finansowania bankowego lub z prywatnych funduszy inwestorskich (Fundusze Venture Capital, Fundusze Aniołów Biznesu.)

– DORADZTWO INWESTYCYJNE

Czynności polegające na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji, która dotyczy m.in.

 • kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
 • wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego

WNIOSKOWANIE O DOTACJĘ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Pomoc w uzyskaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej m.in.:

 • Doposażenie stanowiska pracy,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej,
 • Bony na innowacje dla MŚP,
 • Granty na podbój rynków zagranicznych,
 • Gwarancja de minimis,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Poręczenia JEREMIE

POŚREDNICTWO I EDUKACJA W UZYSKANIU NOWYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

Działania ukierunkowane na pozyskaniu nowych kontaktów biznesowych, przedstawienie podstaw networkingu (proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie.)

 

Tu jesteśmy

Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 34

Godziny otwarcia

poniedziałek
08:00 - 20:00
wtorek
08:00 - 20:00
środa
08:00 - 20:00
czwartek
08:00 - 20:00
piątek
08:00 - 20:00
sobota
INDYWIDUALNIE
niedziela
INDYWIDUALNIE

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0

Wczoraj 15

W tym tygodniu 0

W tym miesiącu 426

Ogółem 14325

Kubik-Rubik Joomla! Extensions